Parafia Błogosławionego Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika
Historia Drukuj

Wszystko zaczęło się w 1995 roku, kiedy to do nowych mieszkań przy ul. Złocieniowej (należącej do parafii Narodzenia NMP w Krakowie) zaczęli wprowadzać się pierwsi mieszkańcy.

 

Dwa lata później - 29. 05. 1997 r. z racji pierwszej Mszy św. odprawionej na osiedlu w Uroczystość Bożego Ciała, ks. proboszcz Bogdan Markiewicz powiedział:

„To historyczna chwila – pierwsza Ofiara Eucharystyczna składana wśród ludzi przybyłych z różnych stron Polski i świata. Matka Boża Bieżanowska pragnie swym nowym dzieciom dać to co najważniejsze – BOGA. Będziemy jeszcze wracać do tej historycznej chwili, bo przecież osiedle się powiększa, przybywają nowi mieszkańcy – trzeba będzie pomyśleć o regularnej Mszy św. niedzielnej w osiedlu, o kościele, o parafii ...”.

 

2007

 

W maju roku w parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie odbyła się wizytacja kanoniczna. Przeprowadził ją Ks. biskup Jan Zając. Po wizycie na Osiedlu Złocień i rozmowie z mieszkańcami podjęto decyzję, że trzeba będzie dla mieszkańców Osiedla utworzyć Ośrodek Duszpasterski a w przyszłości nową parafię.

4 czerwca - Metropolita Krakowski, Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz wydał specjalny dekret, w którym z dniem 25 sierpnia 2007 roku mianował Ks. dra Grzegorza Łopatkę wikariuszem parafii Narodzenia NMP w Krakowie – Bieżanowie oraz powierzył mu zadanie organizowania nowej parafii i budowy kościoła w Krakowie – Os. Złocień.

20 września – złożono stosowne pisma do Urzędu Miasta o przyznanie Warunków Zabudowy.

9 grudnia w kościele parafialnym odbył się Koncert na rzecz przyszłej budowy. Wystąpiły: P. Barbara Anna Brzezińska (muzyka i śpiew) oraz P. Krystyna Alicja Jezierska (poezja).

11 grudnia – Z Urzędu Architektury Miasta Krakowa do zaopiniowania na Radę Dzielnicy wpłynął nasz wniosek. Niestety został negatywnie zaopiniowany przez jednego z radnych, w dodatku naszego parafianina. Ks. Proboszcz Bogdan Markiewicz, w związku z tym, poczynił odpowiednie starania o ponowne zwołanie Rady Dzielnicy i zmianę negatywnej opinii.

 

2008

 

10 marca - opublikowano stronę internetową duszpasterstwa.

19 marca - na miejscu przyszłej budowy postawiono tablicę informacyjną o treści: "Tutaj powstanie kaplica".

22 marca - Na miejscu przyszłej budowy odbyło się poświęcenie pokarmów wielkanocnych.

7 maja - Otrzymaliśmy z Wydziału Architektury Urzędu Miasta Decyzję o Ustaleniu Warunków Zabudowy (nr AU-2/7331/1707/08).

Zlecono zarazem wykonanie projektu budowy kaplicy.

Projekt został ukończony w lutym 2009.

Wykonawcy:

Architektura i zagospodarowanie terenu - mgr inż. arch. Janusz Wieczorek, mgr inż. arch. Barbara Jońca

Konstrukcje - mgr inż. Andrzej Palonek

Instalacje elektryczne - mgr inż. Jerzy Halek

Instalacje wodno-kanalizacyjne - inż. Marek Kruczek

Drogi i obsługa komunikacyjna - mgr inż. Krystyna Witek

22 maja - Boże Ciało - na miejscu przyszłej kaplicy odbyła się Uroczysta Msza Święta a po niej procesja do kościoła parafialnego.

 

2009

 

4 lutego - Złożenie do Urzędu Miasta Wniosku o zezwolenie na budowę.

5 marca - Zatwierdzenie projektu kaplicy przez Komisję Budownictwa Sakralnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

8 kwietnia - Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.

21 kwietnia - Rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych (wykopy koparką i utwardzenie drogi dojazdowej)

01 lipca - Przydzielenie numeru porządkowego z Wydziału Geodezji dla przyszłego budynku - Agatowa 39.

30 lipca - Zakończenie prac przy fundamentach (wylanie betonowej płyty tzw. poziomu zerowego).

sierpień - Budowa murów kaplicy (parteru).

1 września - Położenie deki na parterze budynku.

4 października - Pierwszą Mszę św. w murach powstającej kaplicy celebrował Ks. Prałat Tadeusz Dziedzic w asyście Ks. proboszcza Bogdana Markiewicza i Ks. Grzegorza Łopatki - organizatora duszpasterstwa w Osiedlu.

5 października - Ks. bp Józef Guzdek i Ks. prałat Marian Rapacz w imieniu Komisji d/s Budownictwa Sakralnego odwiedzili budowę i zapoznali się z wykonanymi pracami. Ks. biskup wyraził uznanie, że udało się tak dużo wykonać i zadecydował, że trzeba będzie jeszcze przed zimą wykonać dach na budynku, aby nie doszło do uszkodzeń w czasie zimy. Jak stwierdził: Lepiej się zadłużyć i później dług spłacać, niż miałoby dojść do zniszczenia wykonanej już pracy. Budowę dachu rozpoczęto jeszcze w tym samym miesiącu.

20 grudnia – Ks. bp Jan Szkodoń odprawił Mszę świętą w naszej kaplicy i wygłosił słowo Boże do wiernych.

25 grudnia - o północy Ks. Grzegorz Łopatka po raz pierwszy w murach kaplicy odprawił "Pasterkę".

 

2010

 

3 kwietnia - tradycyjnie (tym razem już wewnątrz kaplicy) poświęcone zostały pokarmy na stół wielkanocny. Przyszły wielkie rzesze mieszkańców osiedla (ok. 700).

4 kwietnia - w Wielkanoc, po raz pierwszy w naszej kaplicy, sakrament chrztu świętego przyjęła trójka dzieci: Alan Kacper Baran, Nikola Katarzyna Bratek i Stanisław Ciepacz. Chrztu udzielił ks. Grzegorz Łopatka.

23 lipca – Kilku młodych mieszkańców osiedla włamało się do kaplicy i skradli sprzęt nagłaśniający. W wyniku akcji Policji i pomocy (świadków) mieszkańców osiedla sprawcy zostali wykryci a sprzęt po kilku tygodniach wrócił na swoje miejsce. Od momentu kradzieży z przyczyn technicznych (brak zasilania i nagłośnienia) na Mszach świętych nie gra już Pan Organista.

sierpień – Założone zostały okna i dwoje drzwi (wejściowe od zaplecza), oraz wykonana została instalacja nagłośnieniowa.

wrzesień – Wykonana została instalacja nagłośnieniowa (po kradzieży).

5 września – Zaczęliśmy w niedziele odprawiać dwie Msze święte o godz. 8.00 i 14.00.

6 października – Założone zostały drzwi wejściowe do kaplicy.

7 października – Ks. bp Józef Guzdek i Ks. prałat Marian Rapacz w imieniu Komisji d/s Budownictwa Sakralnego odwiedzili budowę i zapoznali się z wykonanymi pracami. Ks. biskup wyraził uznanie, że udało się tak dużo wykonać i spłacić prawie cały ubiegłoroczny dług.

listopad – Firma, która wygrała przetarg na wykonacie przyłącza elektrycznego, bardzo się ociąga i odkłada rozpoczęcie prac w nieskończoność.

18 listopada – Rozpoczęliśmy pierwsze prace, związane z wykonaniem instalacji elektrycznej w kaplicy, nie czekając, aż będziemy mieli podłączony do kaplicy prąd.

1 grudnia – Ks. Grzegorz Łopatka i Ks. proboszcz Bogdan Markiewicz odwiedzili Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, aby zrelacjonować przebieg prac związanych z budową. Zaproponowano Ks. Kardynałowi, aby patronem kaplicy był błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko – męczennik. Ks. Kardynał bardzo chętnie poparł ten pomysł i podarował do kaplicy oprawioną w ramy, dużą fotografię księdza Jerzego. Wspomniał także, aby napisać w tej sprawie oficjalne pismo, które będzie później usankcjonowane specjalnym dekretem. Zgodził się także, aby napisać prośbę o udzielenie zgody na przechowywanie w kaplicy Najświętszego Sakramentu.

25 grudnia – Ks. Grzegorz odprawił drugą już Pasterkę. Tym razem przy elektrycznym świetle, częściowo założonej instalacji elektrycznej.

 

30 grudnia – Darowiznę na budowę kaplicy w wysokości 10 000 zł. przekazała spółdzielnia „Śnieżka”.

 

 

2011

 

marzec – Rozpoczęto wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz alarmowej.

kwiecień – Uruchomiono instalacje alarmową – budynek będzie od tego momentu chroniony przez firmę „Juwentus”.

4 maja – Dokonanie odwiertu studni.

5 maja – Rozpoczęliśmy tynkowanie wewnątrz kaplicy.

maj – Zakończono prace przy instalacji elektrycznej. Podpisana została umowa z Zakładem Energetycznym na dostarczanie prądu do kaplicy.

2 czerwca – Dziś po wielu przygodach i przeciwnościach wreszcie mamy na stałe prąd.

9 czerwca – Zakończyły się prace przy tynkowaniu wnętrza kaplicy.

lipiec – Założono parapety w kaplicy.

1 sierpnia – Rozpoczęliśmy prace związane z wylewkami – a zakończyliśmy 4 sierpnia.

 

8 sierpnia – Rozpoczęliśmy flizowanie kaplicy oraz układanie posadzki w prezbiterium. Prace zakończone zostały 12 sierpnia.

13 sierpnia – Wstawiliśmy do kaplicy ołtarz i ambonkę.

25 sierpnia – Skierowaliśmy do Ks. Kardynała pismo z prośbą o oficjalne zezwolenie na sprawowanie w kaplicy Najświętszej Ofiary, przechowywanie Najświętszego Sakramentu i nadanie kaplicy jako patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.

4 września - Przed poranną Mszą świętą o godz. 8.00 wprowadziliśmy śpiew Godzinek. Na organach gra Kamil Rodzoś.

10 września – Zamontowane zostały schodki na chór.

11 października – Otrzymaliśmy od Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Dekret (nr 3164) erygujący tymczasowa kaplicę, zezwalający na jej pobłogosławienie oraz na przechowywanie Najświętszego Sakramentu.

4 grudnia – Uroczyste pobłogosławienie kaplicy, którego dokonał Ks. Prałat Marian Rapacz, konsultant Archidiecezjalnej Komisji ds. Budownictwa Sakralnego.

10 grudnia – Odbył się pierwszy ślub w naszej kaplicy, który pobłogosławił ks. Grzegorz Łopatka. Sakrament małżeństwa zawarli Krystyna Glaz i Jerzy Tylek

23 grudnia – Uruchomiliśmy centralne ogrzewanie dolnej części budynku (kaplicy i zakrystii).2012

6 lutego – Złożone zostało pismo do Ks. Kardynała z prośbą o utworzenie Parafii pw. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

1 marca – Rozpoczęliśmy odprawiać Msze święte w każdy czwartek o godz. 19.00. Po Mszy świętej można załatwiać sprawy kancelaryjne.

28 marca – Zamontowany został sprzęt multimedialny do wyświetlania pieśni.

17 kwietnia – Rozpoczęto prace na poddaszu (w tym dniu wykonano wylewki).

19 kwietnia – Zamontowane zostało szambo.

– Rozpoczęliśmy budowę budynku gospodarczego.

czerwiec - lipiec – Trwają prace wykończeniowe na poddaszu (mieszkanie dla księdza).

7 lipca – Odnowione zostały ławki w kaplicy (12 ławek). Prace podjęte z inicjatywy mieszkańców trwały 3 tygodnie.

15 sierpnia – Od dzisiaj na mocy dekretu Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza mamy swoją nową parafię. Pełna nazwa parafii to: Rzymskokatolicka Parafia pw. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika w Krakowie. Pierwszym proboszczem nowoutworzonej parafii mianowany został Ks. dr Grzegorz Łopatka.

wrzesień - październik – wykonaliśmy ocieplenie  budynku styropianem (na razie bez elewacji akrylowej), oraz podbitki pod dachem (prace zakończono 11 października).

 

13 września – Odbyło się pierwsze spotkanie parafialnej scholi dziewcząt. Ustalono cotygodniowe spotkania na godz. 10.30 w każdą niedzielę, przed Mszą świętą dla dzieci. Scholę prowadzi nasza parafianka - Pani Ewa Kurnik.

 

7 października – Założenie Róży Różańcowej.

 

16 października – Wykonane zostały prace ziemne koparką (polegające na wyrównaniu ziemi pod miejsce do parkowania)

 

18-19 października – Założenie instalacji odgromowej.

 

21 październikaPierwsza Uroczystość Odpustowa. Sumę odpustową odprawił i kazania wygłosił Ksiądz Kanonik Bogdan Markiewicz, Proboszcz z Bieżanowa.

 

18 grudnia Zamontowanie balustrady na chórze.

 

2013

 

luty – Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu parafianie ufundowali stacje Drogi Krzyżowej a Róża Różańcowa figurkę Pana Jezusa Zmartwychwstałego.

9 marca – Wykończenie kolumn wewnątrz kościoła gipsem weneckim.

10-13 marca – Odbyły się pierwsze w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Wygłosił je przełożony naszego Krakowskiego Seminarium Duchownego Ks. dr Grzegorz Babiarz.
W czasie zakończenia rekolekcji - 13 marca - wybrany został nowy papież, który przyjął imię Franciszek.

16 marca – Ks. Infułat Bronisław Fidelus udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. Było to pierwsze bierzmowanie w naszej parafii.

6 kwietnia – Odbyło się pierwsze spotkanie Rady Duszpasterskiej. Omówiliśmy zakres przygotowań do Nawiedzenia Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w naszej parafii.

13-14 kwietnia – Przeżywaliśmy Uroczystość Nawiedzenia Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwii bł. Jana Pawła II i św. S. Faustyny.

27 kwietnia – Zespół Charytatywny, po raz pierwszy w naszej parafii, wydawał żywność z Caritasu w ramach programu unijnego PEAD. Objętych pomocą było 75 osób. Później zgłosiło się jeszcze kolejnych 10 – a zatem pomoc otrzymuje 85 osób.

30 kwietnia – Wykonano koparką prace ziemne wokół kościoła. W ten sposób przygotowany został teren pod parking i obejście wokół kościoła.

5 maja – Dzieci z klasy trzeciej (po raz pierwszy w naszym kościele) obchodziły Rocznicę swojej I-szej Komunii świętej.

17 maja – Ukończono betonowanie obejścia wkoło kościoła.

19 maja – Dzieci z klasy drugiej (po raz pierwszy w naszym kościele) przyjęły Pierwszą Komunię świętą. W sumie było 17 dzieci (4 dziewczynki i 13 chłopców).

21 maja – Rozpoczęliśmy prace przy ogradzaniu terenu.

21 czerwca – Zamontowane zostało nagłośnienie zewnętrzne.

18 lipca – Zostały zamontowane kamery i uruchomiony monitoring obiektu.

20 lipca – Zabetonowany został główny wjazd od ul. Agatowej, tym samym zakończyliśmy prace przy ogrodzeniu (zostało jeszcze tylko zamontowanie bram).

3 sierpnia – Zostały zamontowane bramy.

1 września – Po wakacjach nastąpiła zmiana organisty.

19 września – Posadziliśmy wzdłuż ogrodzenia tuje.

20 września – Postawiliśmy przed budynkiem duży 7 metrowy, podświetlany krzyż, który będzie służył jako krzyż misyjny a jednocześnie wskazywał na sakralność obiektu.

4 października – Posadzone zostały tuje wokół parkingu.

20 października – Uroczystą Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił Ks. kanonik Andrzej Pieróg, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Krakowie – Rżące.

listopad – Zakupiliśmy nowe, cyfrowe organy.

23 listopada – W Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla, Uroczystą Mszą świętą zakończyliśmy Rok Wiary. Integralną częścią tej Uroczystości było też poświęcenie krzyża misyjnego, oraz uroczyste wyznanie wiary z zapalonymi od Paschału świecami.

31 grudnia – nabożeństwem dziękczynnym pożegnaliśmy stary rok.

 

2014

 

5 stycznia – Na wszystkich Mszach św. ks. proboszcz Grzegorz Łopatka podsumował miniony rok.

27 stycznia – Rozpoczęliśmy prace związane z montażem sufitu nad zakrystią i kancelarią. Prace zakończyliśmy 7 lutego.

12 lutego – Rozpoczęliśmy prace nad dobudowaniem ołtarzy bocznych i wyeksponowaniem Drogi Krzyżowej.

2 marcaKs. Biskup Jan Szkodoń przeprowadził w naszej parafii pierwszą, historyczną wizytację kanoniczną. Na wszystkich Mszach świętych wygłosił Słowo Boże i modlił się w intencji mieszkańców parafii, a po Mszach udzielał pasterskiego błogosławieństwa.

Po Mszy św. o 8.30 spotkał się z Różą Różańcową, po Mszy
o 11.30 z ministrantami i scholą, a po Mszy o 16.30 z Radą Parafialną i Zespołem Charytatywnym.

7 marcaZakończone zostały prace związane z malowaniem wnętrza kościoła.

6-9 kwietniaRekolekcje Wielkopostne prowadził Ks. Bogdan Kastelik – doktorant na UPJP2 w Krakowie.

kwiecieńPrzed Świętami Wielkanocnymi założone zostało oświetlenie wokół kościoła.

17-19 kwietniaPrzeżywaliśmy Święte Triduum Paschalne.

Po Uroczystej Wigilii Paschalnej odbyła się pierwsza w naszej parafii Procesja Rezurekcyjna wokół kościoła.

18 maja - Ks. Proboszcz obchodził 25-lecie (Srebrny Jubileusz) Święceń Kapłańskich.

18-21 sierpniaPielgrzymka naszych parafian śladami Patrona – Bł. Jerzego Popiełuszki.

15 września – Rozpoczęte zostały prace przy elewacji zewnętrznej  
kościoła. Zakończone zostały 24 września.

19 października – Uroczystą Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił Ks. dziekan Ireneusz Okarmus, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie – Piskach Nowych.

31 grudnia – nabożeństwem dziękczynnym pożegnaliśmy stary rok. W czasie tegorocznej wizyty duszpasterskiej coraz częściej parafianie podejmowali temat drugiego księdza do pracy w naszej parafii.

 

2015

 

1 stycznia – Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku wprowadzamy do naszego kościoła czwartą Mszę św. w niedziele i święta. teraz Msze święte są o godz.: 8.00, 10.00, 11.30 i 16.30. Czwartą Mszę św. odprawiają na zmianę ks. Bogusław Kastelik i ks. Piotr Cebula, doktoranci na UPJP2 w Krakowie, mieszkający w Konwikcie przy ul. Smolenia.

4 stycznia – Na wszystkich Mszach św. ks. proboszcz Grzegorz Łopatka podsumował miniony rok.

6 stycznia – Odbyło się Opłatkowe Spotkanie Rady Parafialnej.

22-25 marca – Przeżywaliśmy parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Prowadził je ks. Piotr Cebula, doktorant na UPJP2 w Krakowie.

4-15 maja – Trwały prace przy układaniu kostki przed wejściem do kościoła. Całość prac nadzorował mieszkaniec naszej parafii, Pan Józef Pazdan.

17 maja – Przeżywaliśmy uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Po raz pierwszy w pełni uczestniczyło we Mszy świętej 21 dzieci z naszej parafii. Od poniedziałku 18 maja do soboty 23 maja dzieci uczestniczyły w tzw. „Białym Tygodniu”.

24 maja – Wolontariusze z komitetu „Stop Aborcji” zbierali po Mszach świętych podpisy w obronie życia.

4 czerwca – Boże Ciało.

W tym roku przeszliśmy z Procesją Eucharystyczną do 4 ołtarzy na trasie: kościół, ul. Agatowa, ul. Czeczów i zakończyliśmy na nowym osiedlu LcCorp pod blokiem nr 18 (ul. Czeczów).

15 października – Bierzmowanie.

Ks. bp Jan Zając udzielił sakramentu Ducha Świętego naszej młodzieży. Bierzmowanie przyjęło 66 uczniów z klas II i III Gimnazjum oraz klas I szkół pogimnazjalnych.

18 października – Odpust.

Sumę odpustową ku czci naszego Patrona Bł. Jerzego Popiełuszki odprawił i kazanie wygłosił ks. dr hab. Jan Dziedzic, Dyrektor Konwiktu księży studentów UPJP2 w Krakowie.

11 grudnia – Wstawiliśmy do kościoła nowe ławki, które zastąpiły tymczasowe, stare, ustawione pod ścianami.

17 grudnia – Zakupiliśmy do naszego kościoła 4 nowe klęczniki (które będą także służyć jako składane konfesjonały).

 

2016

 

3 stycznia – Na wszystkich Mszach św. ks. proboszcz Grzegorz Łopatka podsumował miniony rok.

5 stycznia – Zakupiony został drewniany podest pod ołtarz i nowy dywan.

13-16 marca – Przeżywaliśmy parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Prowadził je ks. Wojciech Nitka, wikariusz z Parafii MB Różańcowej w Krakowie.

24-27 marca – Przeżywaliśmy Triduum Paschalne i Wielkanoc.

12 maja – Ks. proboszcz złożył u Księdza Kard. Stanisława Dziwisza oficjalne pismo z prośbą u przydzielenie do naszej parafii drugiego księdza (wikariusza). Niestety bez spodziewanego rezultatu.

15 maja – Uroczystość Pierwszej Komunii świętej (dla 19 dzieci).

22 maja – Rocznica Pierwszej Komunii świętej.

26 maja – Uroczystość Bożego Ciała. Procesja do czterech ołtarzy na trasie: Kościół, ul. Agatowa, Pętla MPK, ul. Złocieniowa, ul. Agatowa
i powrót do kościoła. W czasie procesji po raz pierwszy wykorzystaliśmy nowoczesne, bezprzewodowe nagłośnienie.

25 - 31 lipca – Przeżywaliśmy w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. W naszej parafii gościliśmy pielgrzymów z Serbii. W 15 rodzinach gościliśmy 42 osoby (m. in. 2 księży: Vlc. Ivica Damjanović  i Vlc. Dominik Ralbovski).

Przewodniczącym Komitetu Parafialnego był P. Tomasz Rydzeński. Wolontariuszami: P. Marta Lewicka i P. Marta Środa.

Gospodarzami (wolontariuszami młodocianymi):
Patryk Nalepka, Julia Kopek, Paweł Brzoskwinia i Agata Adamska.

W drodze na spotkanie z Ojcem świętym na Campus Misericordiae
(a później w drodze powrotnej) zatrzymała się przy naszym kościele grupa 800 pielgrzymów z Gniezna.

W spotkaniu na Brzegach brali też udział nasi parafianie (około 200 osób).

10 października – Rozpoczęliśmy prace przyłączeniowe do Miejskich Wodociągów.

16 października – Gościł w naszej parafii ks. mgr Jerzy Zuber – proboszcz parafii Świętej Rodziny z Nazaretu w Balicach. Na wszystkich Mszach świętych głosił kazanie i zbierał ofiary na budowę kościoła.

23 października – Świętowaliśmy patronalne święto w naszej parafii. Sumę odpustową odprawił i wygłosił Słowo Boże Ks. prałat Florian Kosek (były dziekan naszego dekanatu).

8 grudniaOjciec Święty Franciszek przyjął rezygnację Księdza kardynała Stanisława Dziwisza z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego i mianował nowym metropolitą krakowskim księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego. Równocześnie Ojciec Święty zlecił kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi posługę biskupa w charakterze Administratora Apostolskiego Archidiecezji Krakowskiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez następcę (czyli do 28 stycznia 2017 r.).

17 grudnia – Pewna rodzina z naszej parafii ufundowała obraz Bożego Miłosierdzia jako wotum wdzięczności za szczęśliwie przeżyte 40 lat małżeństwa.

25 grudnia – Po raz siódmy odprawiliśmy Pasterkę i rozpoczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia.

27 grudnia – Rozpoczęła się Wizyta Duszpasterska – Kolęda.

 

2017

 

8 stycznia – Na wszystkich Mszach św. ks. proboszcz Grzegorz Łopatka podsumował miniony rok.

28 stycznia – Odbył się uroczysty Ingres do Katedry Wawelskiej naszego nowego Arcypasterza - Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

2-5 kwietnia – Rekolekcje Wielkopostne prowadził Ks. Henryk Majchrzak SCJ.

13-16 kwietnia – Przeżywaliśmy Święte Triduum Paschalne.

1-6 maja – Trwały prace przy poszerzaniu chodnika od ulicy do kościoła. Prace wykonał Pan Józef Pazdan.

7 maja – dzieci z klas IV obchodziły Rocznicę I Komunii świętej.

21 maja – Uroczystość Pierwszej Komunii świętej (dla 23 dzieci).

15 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała. W Procesji Eucharystycznej przeszliśmy ulicami: Agatową w stronę osiedla, Ametystową, Nefrytową do Malachitowej i zakończyliśmy procesję na parkingu obok bloku Malachitowa 11.

1 - ołtarz był na skrzyżowaniu Agatowej z Ametystową
2 – na skrzyżowaniu Ametystowej z Nefrytową (na budynku kwiaciarni)
3 – na parkingu, na skrzyżowaniu ulic: Nefrytowej, Złocieniowej i Malachitowej
4 – na parkingu obok bloków Malachitowa 11 i 13 (na ogrodzeniu boiska).
W tym roku mieszkańcy przygotowali bardzo piękne ołtarze i licznie wzięli w udział w procesji.

październik – przez cały miesiąc październik odprawialiśmy tradycyjne Nabożeństwa Różańcowe, a także w dniach od 10 do 19 Nowennę do naszego Patrona.

22 października – Świętowaliśmy patronalne święto w naszej parafii. Sumę odpustową odprawił i wygłosił Słowo Boże Ks. kanonik Bogdan Markiewicz, proboszcz naszej byłej, macierzystej parafii.

25 grudnia – kolejny raz odprawiliśmy Pasterkę i rozpoczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia.

27 grudnia – Rozpoczęła się Wizyta Duszpasterska – Kolęda.

 

2018

 

1 stycznia – Na wszystkich Mszach św. ks. proboszcz Grzegorz Łopatka podsumował miniony rok.

6 stycznia – Nasza parafialna schola przygotowała piękny wieczór jasełkowo - kolędowy.

4 lutego – zakończyła się wizyta duszpasterska. W parafii przybyli nowi mieszkańcy w blokach: przy ul. Czeczów 28 i ul. Agatowej 23, 25 i 27.
W sumie ks. proboszcz odwiedził 1023 mieszkania (2892 osoby).

17 marca – Ks. Infułat Bronisław Fidelus udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania.

18-21 marca – Rekolekcje Wielkopostne prowadził Ks. Adam Pastorczyk - Sercanin.

25 marca - 1 kwietnia – Przeżywaliśmy Wielki Tydzień i Święte Triduum Paschalne.

20 maja – Uroczystość Pierwszej Komunii świętej (dla 38 dzieci).

27 maja – dzieci z klas IV obchodziły Rocznicę I Komunii świętej.

31 maja – Uroczystość Bożego Ciała. W Procesji Eucharystycznej przeszliśmy ulicą Agatową w stronę pętli autobusowej, następnie ulicą Czeczów pod blok nr 18 i tam było zakończenie procesji.
1 ołtarz
przy ul. Agatowej zaraz na pierwszym skrzyżowaniu za przedszkolem, na wprost bloku Topazowa 8 – przygotowali parafianie z ul. Półłanki i Danalówka
2 ołtarz
obok bloku przy ul. Agatowej 18, naprzeciw pętli autobusowej – przygotowali parafianie z ul. Złocieniowej 29, 31, 33, 35 i 37
3 ołtarz
przy ul. Czeczów, obok bramy wjazdowej na Malachitową – przygotowali parafianie z ul. Malachitowej 5, 7, 9, 11 i 13.
4 ołtarz
przy ul. Czeczów, obok bloku nr 18 – przygotowali parafianie mieszkający przy ul. Czeczów.

26 sierpnia – rozpoczął pracę w naszej parafii jako wikariusz - ks. dr Paweł Mielecki. Bardzo szybko się zaaklimatyzował. 1 września rozpoczął pracę jako katecheta w SP nr 124. Został też mianowany Kapelanem Małopolskiej Policji. W listopadzie założył dla parafii konto na facebooku.

21 października – Świętowaliśmy Uroczystość odpustowa ku czci naszego Patrona bł. ks. Jerzego. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił nasz ks. Wikariusz Paweł Mielecki.

18 listopada – obchodziliśmy wspaniałe wydarzenie związane z instalacją relikwii pierwszego stopnia błogosławionych franciszkańskich męczenników z Peru, O. Michała Tomaszka i O. Zbigniewa Strzałkowskiego. Słowo Boże na wszystkich Mszach świętych wygłosił O. Zdzisław Gogola OFMConv. Wierni otrzymali relikwie 20 i mogli nabyć materiały związane z męczennikami.

9 grudnia – nasza schola zorganizowała kiermasz świąteczny.

 

2019

 

13 stycznia – wolontariusze zbierali przed kościołem ofiary do puszek na wsparcie pielgrzymki do Lourdes dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową oraz dzieci będących pod opieką oddziału onkologii Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu.

Po Mszy św. o 16.30 odbył się Wieczór Kolęd – prowadzony przez nasza scholę.

17 lutego – odbyło się spotkanie osób, które interesują się funkcjonowaniem naszej parafii, ponieważ temat nie został wyczerpany - kolejne ustalono na następną niedzielę.

24 lutego – w kolejnym spotkaniu zainteresowanych funkcjonowaniem parafii uczestniczyło 18 osób – w ten sposób powstała nowa Rada Parafialna.

2 marca – rozpoczęliśmy odprawianie nabożeństw 1-szo sobotnich wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi.

10 marca – 1 niedziela Wielkiego Postu – wprowadziliśmy jeszcze jedną (dodatkową) Mszę świętą w niedziele i święta - o godz. 19.00.

25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jak co roku obchodziliśmy Dzień Świętości Życia – 11 osób podjęło dzieło Duchowej Adopcji.

31 marca – odbyła się pierwsza historyczna Droga Krzyżowa ulicami naszego osiedla.

7-10 kwietnia – Rekolekcje Wielkopostne prowadził ks. Janusz Bieszczad SCJ.

14 kwietnia – Niedziela Palmowa – rozpoczęliśmy przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Zaangażowało się wiele osób dorosłych w jego przygotowanie i przeżywanie.

12 maja – ofiary przed kościołem zbierali przedstawiciele Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół dzieci z Zespołem Downa.

19 maja – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W naszym kościele przyjęło po raz pierwszy Eucharystycznego Jezusa 20 dzieci.

26 maja – odbył się koncert: Moja mama jest Królową – uwielbienie z Maryją. W klimacie majowej modlitwy z Maryją uczciliśmy także Dzień Matki. Dla Maryi i naszych mam zagrał Hubert Kowalski z zespołem kameralnym i wokalnym oraz nasza rodzinna Schola Złocieniowa.

30 czerwca – pożegnaliśmy dotychczasowego proboszcza – ks. kanonika dra Grzegorza Łopatkę, który został mianowany proboszczem w Płazie k/Chrzanowa. Był pierwszym proboszczem w naszej Parafii przez siedem lat. Licząc zaś od początku pracy nad tworzeniem duszpasterstwa i budową kaplicy 12 lat. W jego miejsce nowym proboszczem został mianowany Ks. mgr Bogdan Sarniak - wikariusz ze Skawiny.

 

Dzisiaj:

23 Maja 2024
Czwartek
W Kalendarzu Liturgicznym:
brak wspomnienia
Do końca roku zostało 223 dni.

Kalendarz

Liturgia na dziś